Inga pedofiler .info

Anmälan

Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 5
Bilder där du ser barn och vuxna på dessa sidor har inget med pedofiler att göra.
Att anmäla: Klarar du av att anmäla själv så kan du göra det. Men annars börja med att prata med någon annan. Gärna någon vuxen du kan lita på. En släkting, skolsköterskan, skolkuratorn, en lärare eller någon annan du litar på. Eller om du inte vet vilken vuxen du kan tala med så tala med en kompis. Du får länkar här där du kan prata även med andra. Sedan har du många organisationer som hjälper, t.ex. BRIS (Barnens rätt i samhället), Rädda Barnen, Ungdomsmottagningen i din kommun och många andra. Du hittar länkar på länksidan i kapitel 9. Men här får du några kontakter direkt BRIS: Telefon 116 111. Du kan kontakta dem och vara anonym, alltså du behöver inte berätta vem du är - bara vad som hänt. Du kan också prata med socialkontoret i din kommun – men oftast är det bäst att t.ex. en lärare eller skolsköterska isåfall gör det – så prata med dom först. Anmälan görs till polisen. Telefon 112 om det är bråttom, håller på att hända eller precis har hänt. Annars har de 114 14 men dit kan det vara kö. Du kan också besöka en polisstation. Du kan också tipsa polisen via Internet. https://polisen.se/kontakt/tipsa- polisen/tipsa-polisen-via-webben/ . Fyll i formuläret en bit ner. För typ av brott välj Sexualbrott mot barn och fyll sedan i resten. Fyll bara i det du vill fylla i, det som du vet svaret på. Varför skall man anmäla? Det finns många orsaker till det. Den som begått ett övergrepp en gång kan komma att göra det fler gånger. Och inte bara mot ett barn utan mot flera barn. Du kan rädda andra barn om du anmäler ett övergrepp på dig. Du behöver anmäla för att det inte skall hända fler gånger till dig, för du behöver lugn och ro för att bearbeta det som hänt. Du behöver anmäla för att kunna gå vidare och lägga det bakom dig. Eftersom den som begått ett övergrepp ofta säger att han inte gjort det och eftersom det inte alltid finns så mycket bevis att det alltid kan bli en dom mot den som gjort ett övergrepp så händer det alltså att en del som gjort övergrepp går fria. Varför skall man då anmäla? Jo för även om personen går fri så har du markerat kraftigt. Och händer det igen kan du anmäla igen och det hela blir mer troligt, och anmäler någon annan samma person så blir det ännu mer troligt. Du gör rätt i att anmäla även om personen riskerar att gå fri, och troligen blir han försiktigare och kanske slutar efter en anmälan även om han gått fri. Men samla om möjligt bevis som jag skrev om på en annan sida – länk. Så, visst kan det vara jobbigt att berätta. Men om fler barn (eller vuxna som hjälper barn) anmäler så kan de som gör övergreppen stoppas lättare även om det inte lyckas i varje fall. Ingen har rätt att göra sexuella  övergrepp mot ett barn, varken på riktigt eller via Internet.
Viktigt  Viktigt är att man bara anmäler det som verkligen har hänt. Tyvärr har det hänt att barn anmält övergrepp som inte har skett. Barnet har fantiserat ihop en historia. Problemet är att detta gör det svårare för polis och domstolar att veta när det verkligen har hänt och det kan leda till att en del som begår övergrepp går fria eftersom man sett att det finns barn som ljugit. Så förstör inte för andra, anmäl bara det som hänt på riktigt. Men har det hänt så anmäl!!!

Inga pedofiler .info

Anmälan

Inga pedofiler .info Del 5
Att anmäla: Klarar du av att anmäla själv så kan du göra det. Men annars börja med att prata med någon annan. Gärna någon vuxen du kan lita på. En släkting, skolsköterskan, skolkuratorn, en lärare eller någon annan du litar på. Eller om du inte vet vilken vuxen du kan tala med så tala med en kompis. Du får länkar här där du kan prata även med andra. Sedan har du många organisationer som hjälper, t.ex. BRIS (Barnens rätt i samhället), Rädda Barnen, Ungdomsmottagningen i din kommun och många andra. Du hittar länkar på länksidan i kapitel 9. Men här får du några kontakter direkt BRIS: Telefon 116 111. Du kan kontakta dem och vara anonym, alltså du behöver inte berätta vem du är - bara vad som hänt. Du kan också prata med socialkontoret i din kommun – men oftast är det bäst att t.ex. en lärare eller skolsköterska isåfall gör det – så prata med dom först. Anmälan görs till polisen. Telefon 112 om det är bråttom, håller på att hända eller precis har hänt. Annars har de 114 14 men dit kan det vara kö. Du kan också besöka en polisstation. Du kan också tipsa polisen via Internet. https://polisen.se/kontakt/tipsa- polisen/tipsa-polisen-via-webben/ . Fyll i formuläret en bit ner. För typ av brott välj Sexualbrott mot barn och fyll sedan i resten. Fyll bara i det du vill fylla i, det som du vet svaret på. Varför skall man anmäla? Det finns många orsaker till det. Den som begått ett övergrepp en gång kan komma att göra det fler gånger. Och inte bara mot ett barn utan mot flera barn. Du kan rädda andra barn om du anmäler ett övergrepp på dig. Du behöver anmäla för att det inte skall hända fler gånger till dig, för du behöver lugn och ro för att bearbeta det som hänt. Du behöver anmäla för att kunna gå vidare och lägga det bakom dig. Eftersom den som begått ett övergrepp ofta säger att han inte gjort det och eftersom det inte alltid finns så mycket bevis att det alltid kan bli en dom mot den som gjort ett övergrepp så händer det alltså att en del som gjort övergrepp går fria. Varför skall man då anmäla? Jo för även om personen går fri så har du markerat kraftigt. Och händer det igen kan du anmäla igen och det hela blir mer troligt, och anmäler någon annan samma person så blir det ännu mer troligt. Du gör rätt i att anmäla även om personen riskerar att gå fri, och troligen blir han försiktigare och kanske slutar efter en anmälan även om han gått fri. Men samla om möjligt bevis som jag skrev om på en annan sida – länk. Så, visst kan det vara jobbigt att berätta. Men om fler barn (eller vuxna som hjälper barn) anmäler så kan de som gör övergreppen stoppas lättare även om det inte lyckas i varje fall. Ingen har rätt att göra sexuella  övergrepp mot ett barn, varken på riktigt eller via Internet.
Viktigt  Viktigt är att man bara anmäler det som verkligen har hänt. Tyvärr har det hänt att barn anmält övergrepp som inte har skett. Barnet har fantiserat ihop en historia. Problemet är att detta gör det svårare för polis och domstolar att veta när det verkligen har hänt och det kan leda till att en del som begår övergrepp går fria eftersom man sett att det finns barn som ljugit. Så förstör inte för andra, anmäl bara det som hänt på riktigt. Men har det hänt så anmäl!!!
SurfMeny - klicka för rätt sida här