Inga pedofiler .info

Om det har hänt: Du måste

kunna leva vidare

Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 4
Bilder där du ser barn och vuxna på dessa sidor har inget med pedofiler att göra.
Ett sexuellt övergrepp är alltid jobbigt.   Men låt inte någon annan förstöra ditt liv. Gör det bästa du kan av situationen för det kan faktiskt bli bättre, även om det ibland tar lite tid.  Det du behöver göra är oftast: Anmäla det som hänt Bearbeta det som hänt, och Hitta vägar att leva vidare Observera att om du inte gör någonting när det hänt så kan detta bli ett problem senare i livet. Problemen man får av ett övergrepp dyker inte alltid upp omedelbart. Det beror på så många olika saker. Men Anmäl, Bearbeta och Gå vidare beskriver jag på följande sidor, men först en annan viktig sak: På dessa sidor berättar jag hur man vanligtvis bör göra, om det har hänt. Men du ska veta att ibland kan man behöva tänka på vilken situation man befinner sig i och vad som fungerar bäst i just ditt fall. Viktigast många gånger att hitta någon att prata med. Men vill också säga att ibland kan man ju tillhöra en familj där den egna familjen inte är till någon hjälp. Vid incest (olagligt sex inom egna familjen) kan det ju dessutom vara så att en eller flera familjemedlemmar i den egna familjen är olämpliga att prata med. I vissa länder och i vissa varianter av vissa religioner och så vidare finns också ibland åsikter som gör att det är bättre att prata med någon som inte tillhör den egna familjen, inte den egna gruppen. Så nu har jag sagt detta viktiga och går vidare på nästa sida.

Inga pedofiler .info

Om det har hänt: Du måste

kunna leva vidare

Inga pedofiler .info Del 4
Ett sexuellt övergrepp är alltid jobbigt.   Men låt inte någon annan förstöra ditt liv. Gör det bästa du kan av situationen för det kan faktiskt bli bättre, även om det ibland tar lite tid.  Det du behöver göra är oftast: Anmäla det som hänt Bearbeta det som hänt, och Hitta vägar att leva vidare Observera att om du inte gör någonting när det hänt så kan detta bli ett problem senare i livet. Problemen man får av ett övergrepp dyker inte alltid upp omedelbart. Det beror på så många olika saker. Men Anmäl, Bearbeta och Gå vidare beskriver jag på följande sidor, men först en annan viktig sak: På dessa sidor berättar jag hur man vanligtvis bör göra, om det har hänt. Men du ska veta att ibland kan man behöva tänka på vilken situation man befinner sig i och vad som fungerar bäst i just ditt fall. Viktigast många gånger att hitta någon att prata med. Men vill också säga att ibland kan man ju tillhöra en familj där den egna familjen inte är till någon hjälp. Vid incest  (olagligt sex inom egna familjen) kan det ju dessutom vara så att en eller flera familjemedlemmar i den egna familjen är olämpliga att prata med. I vissa länder och i vissa varianter av vissa religioner och så vidare finns också ibland åsikter som gör att det är bättre att prata med någon som inte tillhör den egna familjen, inte den egna gruppen. Så nu har jag sagt detta viktiga och går vidare på nästa sida.
SurfMeny - klicka för rätt sida här