Inga pedofiler .info

Övergrepp mot barn i

familjen

Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 2
Sexuella övergrepp mot barn i den egna familjen är naturligtvis något speciellt tragiskt och hemskt eftersom det oftast är den som skall skydda barnet som begår övergreppet. För barnet är det mycket svårt att försvara sig mot dessa attacker. Är barnet mycket ung förstår kanske barnet inte heller vad som sker. Dessutom hamnar barnet i kläm mellan sin lojalitet mot sin egen familj och viljan att befria sig från den som utsätter barnet för denna terror. Många gånger verkar det som om den som skadar barnet inte själv heller förstår hur alvarligt han faktiskt skadar barnet. Det här beror på att barnet många gånger inte visar tydligt hur man påverkas. Dessutom, som du kan läsa mer om i kapitel 7, så kan skadorna många gånger visa sig på alvar först flera år senare. Eftersom det är så hemskt att bli utsatt för dessa övergrepp så försöker ofta barnet hitta något sätt att hantera det på så att det blir lättare att leva med det. Låt mig ge ett exempel på vad som kan ske. En 9-årig flicka som utsattes för övergrepp av sin egen pappa blev utsatt för övergreppen oftast ganska sent på kvällen. Det var jättejobbigt för henne att ligga där i sängen och vänta på när han skulle komma. Själva väntan blev en plåga i sig själv. Hon kom då på att om hon själv bjöd in sin pappa till sitt rum så fort hon la sig, så fick hon det överstökat och viste att det inte skulle ske igen den kvällen. Då kunde hon åtminstone sova lugnt resten av natten. Detta visar hur jobbigt det kan vara. Flera barn har beskrivit att den person som utsätter dem för dessa övergrepp i den egna familjen känns som två olika personer, en fin och snäll person mesta tiden. Men som då och då förvandlas till detta monster som begår övergreppen. Ibland händer det att ett barn utsätts för övergrepp bara en gång i livet i det egna hemmet. Andra barn får vara med om att det sker ofta och under en följd av flera år. De flesta familjer fungerar som de skall,  utan några övergrepp. Men tyvärr finns det några barn som fått uppleva det som ett barn inte skall behöva uppleva. Läs mer om vad du skall göra om du råkar ut för något i kapitel 8. Och kom ihåg, även när det gäller incest: Det är ALDRIG barnets fel när en vuxen begår ett övergrepp. Fast ofta vill den vuxne få barnet att tro att det är barnets fel, fast det inte är det.
Bilder där du ser barn och vuxna på dessa sidor har inget med pedofiler att göra. Bildtexten betyder; Stoppa övergrepp på barn.

Inga pedofiler .info

Övergrepp mot barn i

familjen

Inga pedofiler .info Del 2
Sexuella övergrepp mot barn i den egna familjen är naturligtvis något speciellt tragiskt och hemskt eftersom det oftast är den som skall skydda barnet som begår övergreppet. För barnet är det mycket svårt att försvara sig mot dessa attacker. Är barnet mycket ung förstår kanske barnet inte heller vad som sker. Dessutom hamnar barnet i kläm mellan sin lojalitet mot sin egen familj och viljan att befria sig från den som utsätter barnet för denna terror. Många gånger verkar det som om den som skadar barnet inte själv heller förstår hur alvarligt han faktiskt skadar barnet. Det här beror på att barnet många gånger inte visar tydligt hur man påverkas. Dessutom, som du kan läsa mer om i kapitel 7, så kan skadorna många gånger visa sig på alvar först flera år senare. Eftersom det är så hemskt att bli utsatt för dessa övergrepp så försöker ofta barnet hitta något sätt att hantera det på så att det blir lättare att leva med det. Låt mig ge ett exempel på vad som kan ske. En 9-årig flicka som utsattes för övergrepp av sin egen pappa blev utsatt för övergreppen oftast ganska sent på kvällen. Det var jättejobbigt för henne att ligga där i sängen och vänta på när han skulle komma. Själva väntan blev en plåga i sig själv. Hon kom då på att om hon själv bjöd in sin pappa till sitt rum så fort hon la sig, så fick hon det överstökat och viste att det inte skulle ske igen den kvällen. Då kunde hon åtminstone sova lugnt resten av natten. Detta visar hur jobbigt det kan vara. Flera barn har beskrivit att den person som utsätter dem för dessa övergrepp i den egna familjen känns som två olika personer, en fin och snäll person mesta tiden. Men som då och då förvandlas till detta monster som begår övergreppen. Ibland händer det att ett barn utsätts för övergrepp bara en gång i livet i det egna hemmet. Andra barn får vara med om att det sker ofta och under en följd av flera år. De flesta familjer fungerar som de skall,  utan några övergrepp. Men tyvärr finns det några barn som fått uppleva det som ett barn inte skall behöva uppleva. Läs mer om vad du skall göra om du råkar ut för något i kapitel 8. Och kom ihåg, även när det gäller incest: Det är ALDRIG barnets fel när en vuxen begår ett övergrepp. Fast ofta vill den vuxne få barnet att tro att det är barnets fel, fast det inte är det.
  Bildtexten betyder; Stoppa övergrepp på barn.
SurfMeny - klicka för rätt sida här