Inga pedofiler .info

Pedofilen som redan

känner barnet

Om pedofilen redan känner barnet så

kommer han, precis som pedofilen som inte

känner barnet, att försöka bygga upp en

speciell relation för att kunna slå till. Även

han kommer troligen att prata om att hålla

vissa saker hemligt, och så vidare. Det är

svårare att vara barn och skydda sig mot en

vuxen man redan känner, speciellt om det

är någon man är beroende av. Men det finns

ändock en del du kan tänka på.

Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 3
Bilder där du ser barn och vuxna på dessa sidor har inget med pedofiler att göra.
Minska Riskerna
Gå aldrig med på att något skall vara hemligt om din relation till en vuxen. Om någon vuxen som du känner eller är beroende av börjar uppträda konstigt eller försöker göra något dumt så prata med någon annan vuxen du litar på. (Läs mer i kapitel 8). Undvik kontakt med besvärliga vuxna så mycket du kan. Visa att du inte är intresserad. Inte alltid lätt men ... Precis som för okända pedofiler kan pedofilen som känner ett barn först försöka vara jättetrevlig eller hotfull eller bägge. Försök se när någon blir för närgången – tala isåfall med någon vuxen du kan lita på, hemma eller i skolan eller … Och kom ihåg: Om en vuxen gör något dumt till ett barn, så är det aldrig barnets fel. Den vuxne gör ofta så att han skyller på barnet, och många barn tar själva på sig skulden utan att det är deras fel. Men det är aldrig barnets fel att en vuxen gör något han inte borde göra.

Inga pedofiler .info

Pedofilen som redan känner

barnet

Om pedofilen redan känner barnet så kommer

han, precis som pedofilen som inte känner

barnet, att försöka bygga upp en speciell relation

för att kunna slå till. Även han kommer troligen

att prata om att hålla vissa saker hemligt, och så

vidare. Det är svårare att vara barn och skydda

sig mot en vuxen man redan känner, speciellt om

det är någon man är beroende av. Men det finns

ändock en del du kan tänka på.

Inga pedofiler .info Del 3
Bilder där du ser barn och vuxna på dessa sidor har inget med pedofiler att göra.
Minska Riskerna
Gå aldrig med på att något skall vara hemligt om din relation till en vuxen. Om någon vuxen som du känner eller är beroende av börjar uppträda konstigt eller försöker göra något dumt så prata med någon annan vuxen du litar på. (Läs mer i kapitel 8). Undvik kontakt med besvärliga vuxna så mycket du kan. Visa att du inte är intresserad. Inte alltid lätt men ... Precis som för okända pedofiler kan pedofilen som känner ett barn först försöka vara jättetrevlig eller hotfull eller bägge. Försök se när någon blir för närgången – tala isåfall med någon vuxen du kan lita på, hemma eller i skolan eller … Och kom ihåg: Om en vuxen gör något dumt till ett barn, så är det aldrig barnets fel. Den vuxne gör ofta så att han skyller på barnet, och många barn tar själva på sig skulden utan att det är deras fel. Men det är aldrig barnets fel att en vuxen gör något han inte borde göra.
SurfMeny - klicka för rätt sida här