Inga pedofiler .info

Rent lagligt

Här beskriver vi lagen i Sverige – andra länder har andra lagar som kan skilja sig lite eller mycket från den svenska lagen.
Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 2

Åldersgränser för sex

Att ha sex med sig själv (onani) har ingen åldersgräns, det är tillåtet. Att ha sex rent allmänt: Man får inte ha sex med den som är under 15 år (Byxmyndig). (Utomlands är 16-årsgräns ganska vanlig men det varierar.) Men ibland gäller hårdare regler. I Sverige gäller: o Att ha sex med någon under 12 år är alltid väldigt förbjudet och kallas för barnvåldtäkt även om barnet sagt OK, eller så.  o Man får inte ha sex med någon i beroendeställning om barnet är under 18 år, exempel: Som lärare får inte ha sex med sin elev, eller fotbollstränare får inte ha sex med spelare i laget. Som sagt om eleven eller spelaren är under 18. Likadant för andra liknande situationer. o Det är ALLTID förbjudet att ha sex med närstående, alltså släkting (incest): Totalförbud. Förälder o barn får inte ha sex med varandra, Mor eller Farförälder och barnbarn får inte ha sex med varandra, syskon får inte ha sex med varandra. Aldrig någonsin, oavsett ålder.

Dessutom

Barnpornografi är förbjudet och detta inkluderar att man inte får publicera bilder på Internet som är, eller kan tolkas som, barnpornografiska. Bilder på nakna barn kan ibland tolkas så och bilder på barn som utsätts för sex är aldrig tillåtet. Man får inte heller titta på sådana bilder.

Och

Vuxna får inte försöka komma i kontakt med okända barn via Internet i sexuella syften. Så kallad grooming. En annan sak är att man bara får ha sex med den som sagt OK. Man måste fråga. Även om den andra personen inte sagt NEJ får man inte ha sex utan att den andra personen först sagt JA. Och säger den NEJ så är det alltid NEJ. Inte våldta någon och inte bryta mot Samtyckeslagen.

Inga pedofiler .info

Rent lagligt

Här beskriver vi lagen i Sverige – andra länder har andra lagar som kan skilja sig lite eller mycket från den svenska lagen.
Inga pedofiler .info

Åldersgränser för sex

Att ha sex med sig själv (onani) har ingen åldersgräns, det är tillåtet. Att ha sex rent allmänt: Man får inte ha sex med den som är under 15 år (Byxmyndig). (Utomlands är 16-årsgräns ganska vanlig men det varierar.) Men ibland gäller hårdare regler. I Sverige gäller: o Att ha sex med någon under 12 år är alltid väldigt förbjudet och kallas för barnvåldtäkt även om barnet sagt OK, eller så.  o Man får inte ha sex med någon i beroendeställning om barnet är under 18 år, exempel: Som lärare får inte ha sex med sin elev, eller fotbollstränare får inte ha sex med spelare i laget. Som sagt om eleven eller spelaren är under 18. Likadant för andra liknande situationer. o Det är ALLTID förbjudet att ha sex med närstående, alltså släkting (incest): Totalförbud. Förälder o barn får inte ha sex med varandra, Mor eller Farförälder och barnbarn får inte ha sex med varandra, syskon får inte ha sex med varandra. Aldrig någonsin, oavsett ålder.

Dessutom

Barnpornografi är förbjudet och detta inkluderar att man inte får publicera bilder på Internet som är, eller kan tolkas som, barnpornografiska. Bilder på nakna barn kan ibland tolkas så och bilder på barn som utsätts för sex är aldrig tillåtet. Man får inte heller titta på sådana bilder.

Och

Vuxna får inte försöka komma i kontakt med okända barn via Internet i sexuella syften. Så kallad grooming. En annan sak är att man bara får ha sex med den som sagt OK. Man måste fråga. Även om den andra personen inte sagt NEJ får man inte ha sex utan att den andra personen först sagt JA. Och säger den NEJ så är det alltid NEJ. Inte våldta någon och inte bryta mot Samtyckeslagen.
Del 2 SurfMeny - klicka för rätt sida här