Inga pedofiler .info

Vad händer om man råkar

ut för ett övergrepp?

Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 1
Varje människa är unik. Och hur man reagerar kan vara mycket olika. Dessutom kan det vara olika beroende på ens ålder och andra orsaker. Dessutom är ju en del fall solklara övergrepp – som till exempel en våldtäkt, medan att någon tafsar på en känns mycket mindre. Ibland kanske man först inte ens förstår att det är ett övergrepp (ofta för yngre barn) utan barnet kan tro att det är något man måste göra. Om man utsätts för ett sexuellt övergrepp så är det oftast en negativ och jobbig upplevelse. Och det spelar inte alltid så stor roll om det sker från en jämngammal eller en vuxen. Det kan vara olika eller lika jobbigt. Kanske det är extra jobbigt när den som begått övergreppen är en person som man känner och som man litade på, eller som man borde kunna lita på.  Men övergreppen kan vara väldigt olika och som jag sa vi är olika och vi kommer uppleva övergreppen väldigt olika om vi råkar ut för det. Har man råkat ut för något är det oftast bäst att bearbeta det som skett. Får man fysiska skador behöver man ju kanske sjukvård för dessa. Men även både med eller utan fysiska skador behöver man ofta någon sorts psykologisk behandling, vad man ofta kallar terapi. Det jag skall berätta om här är exempel vad som kan ske. Så att du kan känna igen vissa saker om det skulle hända. Men kom ihåg att detta kan variera mycket mellan olika personer. Alla reagerar på sitt sätt för vi är alla olika. Det är också bra att veta att ett en del barn som ännu inte uppnått pubertetsåldern, till exempel är 9 år gammal när det händer, kanske inte reagerar så kraftigt just när det händer. Men att när barnet själv kommer i puberteten och den egna sexualiteten vaknar (som den gör då) så kan det ibland först då bli synliga effekter, jag skulle vilja säga synliga psykologiska skador av övergreppet. En del barn tycker att det som hänt är så jobbigt att de liksom nästan tvingar sig att glömma bort det som hänt. Då kan det bli problem för de vuxna med att förstå varför ett barn plötsligt börjar bete sig annorlunda eller "konstigt". För frågar man barnet vad det beror på blir svaret -Jag vet inte. Det kan också vara så att barnet förnekar att det har hänt, för att man inte vill tänka på det, eller för att man skäms, eller av annan orsak som att barnet hotas av den som gjort det. Så, olika barn reagerar olika. Men viktigast att komma ihåg: Det är inte ditt fel att en vuxen gör något sexuellt mot dig – det är bara den vuxnes fel.
Bilder där du ser barn och vuxna på dessa sidor har inget med pedofiler att göra.
Här finns länkar till de övriga delarna av detta kapitel 7 – ifall du vill hoppa direkt, annars använd näst-knappen. Länkar: Tankar och drömmar och självuppfattning, Inåtagerande, Utåtagerande  

Inga pedofiler .info

Vad händer om man råkar

ut för ett övergrepp?

Inga pedofiler .info Del 1
Varje människa är unik. Och hur man reagerar kan vara mycket olika. Dessutom kan det vara olika beroende på ens ålder och andra orsaker. Dessutom är ju en del fall solklara övergrepp – som till exempel en våldtäkt, medan att någon tafsar på en känns mycket mindre. Ibland kanske man först inte ens förstår att det är ett övergrepp (ofta för yngre barn) utan barnet kan tro att det är något man måste göra. Om man utsätts för ett sexuellt övergrepp så är det oftast en negativ och jobbig upplevelse. Och det spelar inte alltid så stor roll om det sker från en jämngammal eller en vuxen. Det kan vara olika eller lika jobbigt. Kanske det är extra jobbigt när den som begått övergreppen är en person som man känner och som man litade på, eller som man borde kunna lita på. Men övergreppen kan vara väldigt olika och som jag sa vi är olika och vi kommer uppleva övergreppen väldigt olika om vi råkar ut för det. Har man råkat ut för något är det oftast bäst att bearbeta det som skett. Får man fysiska skador behöver man kanske sjukvård för dessa. Men även både med eller utan fysiska skador behöver man ofta någon sorts psykologisk behandling, vad man ofta kallar terapi. Det jag skall berätta om här är exempel vad som kan ske. Så att du kan känna igen vissa saker om det skulle hända. Men kom ihåg att detta kan variera mycket mellan olika personer. Alla reagerar på sitt sätt för vi är alla olika. Det är också bra att veta att ett en del barn som ännu inte uppnått pubertetsåldern, till exempel är 9 år gammal när det händer, kanske inte reagerar så kraftigt just när det händer. Men att när barnet själv kommer i puberteten och den egna sexualiteten vaknar (som den gör då) så kan det ibland först då bli synliga effekter, jag skulle vilja säga synliga psykologiska skador av övergreppet. En del barn tycker att det som hänt är så jobbigt att de liksom nästan tvingar sig att glömma bort det som hänt. Då kan det bli problem för de vuxna med att förstå varför ett barn plötsligt börjar bete sig annorlunda eller "konstigt". För frågar man barnet vad det beror på blir svaret -Jag vet inte. Det kan också vara så att barnet förnekar att det har hänt, för att man inte vill tänka på det, eller för att man skäms, eller av annan orsak som att barnet hotas av den som gjort det. Så, olika barn reagerar olika. Men viktigast att komma ihåg: Det är inte ditt fel att en vuxen gör något sexuellt mot dig – det är bara den vuxnes fel.
Här finns länkar till de övriga delarna av detta kapitel 7 – ifall du vill hoppa direkt, annars använd näst-knappen. Länkar: Tankar och drömmar och självuppfattning, Inåtagerande, Utåtagerande  
SurfMeny - klicka för rätt sida här