Inga pedofiler .info

Sex inom den egna

familjen

Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 1
Att mamma och pappa, ett gift par, har sex med varandra är ju precis som det skall. Men sex mellan föräldrar och barn, mellan syskon, mellan far och morföräldrar och barnbarn, osv., det är inte tillåtet. Det kallas för incest och är alltså förbjudet. Varför är incest förbjudet? Det är förbjudet av fler orsaker: När man är nära släkt och har sex, och om man blir med barn, så är chansen mycket större att barnet som föds blir det man kallar genetiskt defekt, alltså får medicinska problem. Det betyder att barnet som fötts har fått delvis exakt samma anlag från sin mamma som sin pappa eftersom mamman och pappan är nära släkt. Resultatet kan bli missbildningar och sjukdomar. Men kanske viktigast är att familjen skall ta hand om och skydda varandra. Föräldrar skall ta hand om och skydda sina barn. Och om det finns rätt sorts kärlek i en familj så skyddar föräldrarna sina barn vilket inkluderar att föräldrarna ser till att barnet inte ha sex för tidigt och att inte ha sex med fel person. Och självklart att föräldrarna aldrig någonsin får har sex med sina egna barn. En förälder får ALDRIG ha sex med sitt barn – oavsett ålder, men om en förälder har sex med sitt barn som är under 18 räknas det också som att föräldern är en pedofil. I de flesta familjer fungerar detta alldeles utmärkt därför att ingen begår incest, föräldrar brukar inte alls ha sex med sina barn. Men tyvärr händer det i några familjer i alla fall att någon bryter mot detta och går över gränsen och gör något förbjudet. Detta är alltså inte tillåtet, och det är inte heller bra för barnet som råkar ut för detta. Och det är svårare för ett barn att skydda sig mot övergrepp i den egna familjen. Så det är det detta kapitel handlar om.
Bilder där du ser barn och vuxna på dessa sidor har inget med pedofiler att göra.
Här finns länkar till de övriga delarna av detta kapitel 5 – ifall du vill hoppa direkt, annars använd näst-knappen. Länkar: Övergrepp mot barn i familjen, Att försvara sig mot övergrepp i familjen,  

Inga pedofiler .info

Sex inom den egna familjen

Inga pedofiler .info Del 1
Att mamma och pappa, ett gift par, har sex med varandra är ju precis som det skall. Men sex mellan föräldrar och barn, mellan syskon, mellan far och morföräldrar och barnbarn, osv., det är inte tillåtet. Det kallas för incest och är alltså förbjudet. Varför är incest förbjudet? Det är förbjudet av fler orsaker: När man är nära släkt och har sex, och om man blir med barn, så är chansen mycket större att barnet som föds blir det man kallar genetiskt defekt, alltså får medicinska problem. Det betyder att barnet som fötts har fått delvis exakt samma anlag från sin mamma som sin pappa eftersom mamman och pappan är nära släkt. Resultatet kan bli missbildningar och sjukdomar. Men kanske viktigast är att familjen skall ta hand om och skydda varandra. Föräldrar skall ta hand om och skydda sina barn. Och om det finns rätt sorts kärlek i en familj så skyddar föräldrarna sina barn vilket inkluderar att föräldrarna ser till att barnet inte ha sex för tidigt och att inte ha sex med fel person. Och självklart att föräldrarna aldrig någonsin har sex med sina egna barn. En förälder får ALDRIG ha sex med sitt barn – oavsett ålder, men om en förälder har sex med sitt barn som är under 18 räknas det också som att föräldern är en pedofil. I_de flesta familjer fungerar detta alldeles utmärkt därför att ingen begår incest, föräldrar brukar inte alls ha sex med sina barn. Men tyvärr händer det i några familjer i alla fall att någon bryter mot detta och går över gränsen och gör något förbjudet. Detta är alltså inte tillåtet, och det är inte heller bra för barnet som råkar ut för detta. Och det är svårare för ett barn att skydda sig mot övergrepp i den egna familjen. Så det är det detta kapitel handlar om.
Här finns länkar till de övriga delarna av detta kapitel 5 – ifall du vill hoppa direkt, annars använd näst-knappen. Länkar: Övergrepp mot barn i familjen, Att försvara sig mot övergrepp i familjen,  
SurfMeny - klicka för rätt sida här