Föredrag om pedofiler

Inklusive klasspresentationer, deltagande vid seminarier, utbildningsdagar osv. Vi erbjuder föredrag om pedofiler för skolpersonal, elever och andra berörda som behöver veta mera. Alla vet vi att pedofiler är ett problem. På denna sida kan du läsa om varför du skall välja Inga Pedofilers föredrag. Inga Pedofiler är dels en hemsida, dels en möjlighet att få mer information. Verksamheten bedrivs ideelt men för deltagande behöver vi en liten ersättning för omkostnader och lite till.Vad är speciellt med Inga Pedofiler?: Det speciella är att Inga Pedofiler utgår inte från ”allmän kunskap” i största allmänhet, utan från kunskap insamlad från pedofiler. Skillnaden är viktig. Det blir mindre teoretiskt och mer äkta konkret. Bakgrunden var när Per Öberg arbetade på  en grundskola i Solna och såg hur 10-åriga tjejer kontaktades av pedofiler bestämde sig för att man måste göra något. Han startade med att ta reda på fakta och med hjälp av Internet kom han i kontakt med ett stort antal pedofiler. Via att maila, chatta och läsa vad de sa kunde han börja systematisera och analysera för att få fram en bild. Svaret blev att pedofiler kan vara på massa olika vis, men att genom att försöka uppskatta hur många % som var av ena eller andra slaget kunde man skapa sig bilder av detta. Genom att också se hur de agerade eller ville agera och kombinera detta med en del statistiska allmänt kända fakta skapades en kunskapsbas. Därefter beslutade Per Öberg att eftersom pedofilerna hjälper varandra det är viktigt att barnen får hjälp. Och kunskap är grunden. Det räcker inte med att berätta för barn att det finns pedofiler utan de behöver en mer konkret vägledning.  Ett steg i arbetet var att skapa hemsidan, en annan att sprida information också på andra sätt.

Föreläsning till vuxna: Denna föreläsning ger fakta till vuxna. Och förslag på hur man hjälper barnen. Plus att den som anordnar en sådan föreläsning får material i form av CD eller DVD rom med material man kan använda när man arbetar vidare med elever.

Undervisning av barn: Kan ske till barn 6-16 år. Naturligtvis lite olika upplägg beroende på ålder.  Barn under 10 år bör ej ha aulamöte utan klassvis.  Förklarar vad pedofiler är, ger namn till saker och ting och vad man gör om man råkar ut för dom.

Föredragshållare: Per Öberg är vår föredragshållare. Han är utbildad förskollärare, har arbetat 20 år med barn i åldrarna 1 till 12. Han har varit lokalavdelningsordförande för dåvarande Facklärarförbundet, kommunfulläktig och landstingsledamot, socialnämndsledamot och skolstyrelseledamot och mycket, mycket mera. Genom Inga pedofiler har han skaffat sig en mycket stor kunskap ur en synvinkel de flesta som sysslar med detta inte har. Vi lovar ett lärorikt föredrag. (Att Per Öberg inte finns i polisregistret ser du här.)

I förhållande till andra: Vi ser oss som ett komplement till, inte istället för några andra, inklusive BRIS, HOPP, Rädda Barnen och flera andra. Det speciella med Inga Pedofiler är att vi specialicerar oss på just pedofilfrågan.

Kontakta oss idag och berätta vad ni är intresserade av så kommer vi med ett förslag.

Eller välj att "Pedofilsäkra" er kommun/skola/dagis ... se mer info.

StartVuxnaPedofilsakraBarnens startsida