Om det hänt: 


BRIS, Barnens rätt i samhället Telefon 0200 230 230
HOPP, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
Riksorganisationen stödcentrum mot incest