Vad händer om man råkar ut för ett övergrepp? 

 

Varje människa är unik. Och hur man reagerar kan vara mycket olika. Dessutom kan det vara olika beroende på ens ålder och andra faktorer. Om man utsätts för ett sexuellt övergrepp så är det alltid en negativ och jobbig upplevelse. Och det spelar inte så roll om det sker från en jämngammal eller en vuxen. Det är lika jobbigt. Kanske det är extra jobbigt när den som begått övergreppen är en person som man känner och som man litade på, eller som man borde kunna lita på.

 

Det jag skall berätta om här är exempel vad som kan ske. Så att du kan känna igen vissa saker om det skulle hända. Men kom ihåg att detta kan variera mycket mellan olika personer.

 

Det är också bra att veta att ett barn som ännu inte uppnått pupertetsåldern, t.ex. är 9 år  gammal när det händer, kanske inte reagerar så kraftigt just när det händer. Men att när barnet själv kommer i puberteten och den egna sexualiteten vaknar (som den gör då) så kan det ibland först då bli synliga effekter, jag skulle vilja säga synliga skador av övergreppet.

 

En del barn tycker att det som hänt är så jobbigt att de liksom glömmer bort det som hänt. Då kan det bli problem med att förstå varför ett barn plötsligt börja bete sig annorlunda eller "konstigt". För frågar man barnet vad det beror på blir svaret -Jag vet inte.