Sex inom den egna familjen. 

Att mamma och pappa, ett gift par, har sex med varandra är ju precis som det skall.

Men sex mellan föräldrar och barn, mellan syskon, mellan far och morföräldrar och barn, osv., det är inte tillåtet. Det kallas för incest och är alltså förbjudet.

Varför är incest förbjudet? Det är förbjudet av fler orsaker:

  • När man är nära släkt och har sex, och om man blir med barn, så är chansen mycket större att barnet som föds blir det man kallar genetiskt defekt. Det betyder att barnet som fötts har fått delvis exakt samma anlag från sin mamma som sin pappa eftersom mamman och pappan är nära släkt. Resultatet kan bli missbildningar och sjukdomar.

  • Men kanske minst lika viktigt är att familjen skall ta hand om och skydda varandra. Föräldrar skall ta hand om och skydda sina barn t.ex. Och om det finns rätt sorts kärlek i en familj så skyddar föräldrarna sina barn vilket inkluderar att föräldrarna ser till att barnet inte ha sex för tidigt och att inte ha sex med fel person. Och självklart att föräldrarna aldrig någonsin har sex med sina egna barn. 
     

I de flesta familjer fungerar detta alldeles utmärkt därför att ingen begår incest. Men tyvärr händer det i en del familjer att någon bryter mot detta och går över gränsen och gör något förbjudet. Detta är alltså inte tillåtet, och det är absolut inte bra för barnet som råkar ut för detta.