Andra övergrepp. 

Vi skall i detta kapitel tala om tre andra former av övergrepp, som ibland hör ihop med pedofili och ibland inte men ändock är ett sexuellt övergrepp.

 

Vi skall tala om

  • Övergrepp från jämnåriga.

  • Gruppvåldtäkt.

  • Fotoövergrepp.
     

Vi tar upp dessa för att de hänger lite grann ihop med samma frågeställningar som när en pedofil gör ett övergrepp.