Pedofiler via Internet. 

Pedofilerna använder Internet på olika vis.

  • De gör hemsidor med barnpornografi. Detta är förbjudet både att göra och att titta på.

  • De kontaktar varandra och bildar närverk där de informerar och diskuterar med varandra hur de kan lura eller tvinga barn att ha sex med dem.

  • Och inte minst, de försöker få kontakt med barn via Internet. Barn som de vill ha sex med. Detta kapitel handlar om detta.